Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
04 / 10 / 2022 Qendra per Arsim Demokratik MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNËT E BAZUAR NË PROJEKT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Bardhyl Musai Tirane 17:00