Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
14 / 10 / 2022 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT AFTËSITË CROS DHE STRATEGJITË E PËRDORURA NGA MËSUESIT NË ZHVILLIMIN E TYRE NË FUNKSION TË PROCESIT MËSIMOR 1 Elbasan 1000 L Merita Hoxha Rruga "Borodin Mitarja", Elbasan 14:00 696869405