Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
07 / 10 / 2022 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT PLANIFIKIMI NË KUADËR TË GJITHËPËRFSHIRJES DUKE ANALIZUAR KLASËN DHE NEVOJAT E VEÇANTA TË NXËNËSVE 1 Elbasan 1000 L Dhurata Turku Rruga "Borodin Mitarja", Elbasan 15:00 696869405