Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
28 / 10 / 2022 Qendra e trajnimeve ALBAS MOTIVIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Florinda Tarusha Tirane 16.00 697070480