Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
14 / 10 / 2022 Qendra e trajnimeve ALBAS NJË KOPSHT MIQËSOR PËR TË GJITHË FËMIJËT Gjitheperfshirja 1 Tropojë 1500 leke Florinda Tarusha Tirane 16.00 697070480