Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
11 / 11 / 2022 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT ROLI I MËSUESIT MENTOR DHE MENTORIMI NE ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE 1 Elbasan 1000 L Beatrice Gani Rruga Borodin Mitarja 15:00 696869405