Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
14 / 10 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" AFTËSITË SOCIALE DHE TË PUNUARIT NË EKIP. LOJA DHE RËNDËSIA NË ZHVILLIMIN DHE EDUKIMIN E FËMIJËVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1500 lekë/ 1 kredit Katerina Grabova Rruga Ali Demi 16:00 674910486