Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
28 / 04 / 2108 BRIT'S CENTRE KODI I ETIKES Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 1500 Vella Veliaj Korce 694603342