Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
23 / 12 / 3121 Universiteti Barleti VLERESIMI I ARRITJEVE TE NXENESVE NE CIKLIN FILLOR Planikimi I Kurrikulës 1 1000 Dhurata Cuka Kampusi i ri universitar Rr Frang Bardhi 692083833