Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
23 / 12 / 3121 Universiteti Barleti METODOLOGJIA E MESIMDHENIES BAZUAR NE KOMPETENCA DHE SITUATAT E TE NXENIT NE CIKLIN FILLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 1000 Alfons Harizaj Kampusi i ri universitar Rr Frang Bardhi 692083833