Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
25 / 02 / 3018 BRIT'S CENTRE MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Vella Veliaj Diber 694603342