Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
05 / 09 / 2108 UNICEF & IZHA ZHVILLIMI PROFESIONAL I DREJTUESVE DHE MËSUESVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR SIPAS METODOLOGJISË “ËANDA” Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Pa tarifë Specialist IZHA Berat 00 355 4 22273335