Udhëzime për zbatim për agjencitë që kanë akredituar module për trajnimin e punonjësve arsimorë.

Data: 06/06/2022


Udhezimet mund ti konsultoni ne linkun : Udhezime