Njoftim për zhvillimin e trajnimeve të punonjësve arsimorë nga agjencitë trajnuese që kanë akredituar module pranë KAPT-it, dhe janë të vlefshme për periudhën 20.05.2022 - 20.05.2026.

Data: 06/06/2022


Njoftimin mund ta konsultoni ne linkun : Njoftimi