Njoftim lidhur me Ambientet e Zhvillimit të Trajnimeve

Data: 02/03/2018


Agjencitë trajnuese që kanë akredituar module trajnimi pranë Komisionit të Akreditimit të Programeve/moduleve të trajnimit nuk lejohen të zhvillojnë trajnime në ambientet e shkollës.