ASCAP

Misioni i ASCAP është qe t’u ofrojë Ministrisë së Arsimit,Sportit dhe Rinisë dhe institucioneve arsimore të të gjitha niveleve ekspertize dhe këshillim me nivel të lartë profesional, të mbështetur në rezultatet e punës kërkimore-studimore dhe praktikës së arsimit.Projekti TEAVET

Per te aplikuar ne trajnimet e moduleve te perfshira ne projektin TEAVET, klikoni : TEAVET
Agjensitë


Hapësira e agjensive.

Identifikohu

Modulet


Shiko modulet e akredituara

Shiko

Trajnimet e hapura

Apliko për trajnime

Apliko

Trajnimet e mesuesit

Shiko trajnimet e mia

Trajnimet e mia